Home » » Nama-Nama Nabi Allah

Nama-Nama Nabi Allah

Nama-Nama Nabi Allah Nabi dan rasul adalah manusia pilihan allah swt, yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah SWT dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT.

“… ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.” (Q.S. Al Ahzab : 39) .

Pengertian Nabi Dan Rasul :
Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari allah swt yang di tujukan untuk diri nya sendiri, sedangkan rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari allah swt, untuk disampaikan kembali kepada umatnya.

antara nabi dan rasul mempunyai 4 sifat yang wajib dan 4 sifat yang mustahil dan juga satu sifat jaiz,

1. shidiq ( benar) maka mustahil kijib ( dusta )
2. amanah ( dapat dipercaya) maka mustahil Khianat ( curang)
3. tabligh ( menyampaikan wahyu yang diterimanya) maka mustahil khitman ( menyembunyikan wahyu )
4. fathonah ( pandai ) maka mustahi jhahil ( bodoh )
5. bersifat jaiz ( mempunyai sifat layaknya manusia biasa )

mempercayai adanya nabi dan rasul termasuk kedalam rukun iman yang ke empat. Jumlah nabi allah swt itu ada ribuan tapi nama nabi dan rasul yang patut kita ketahui itu jumlahnya ada 25 orang :

Nama-Nama Nabi Allah

Adapun diantara ke 25 nabi tersebut ada beberapa nabi yang mempunyai nilai khusus dimata allah, sehingga di beri gelar ulul azmi, nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan dalam menjalankan tugasnya :

1. Nuh AS.
2. Ibrahim AS.
3. Musa AS.
4. Isa AS.
5. Muhammad SAW.

.......................................................................................... oooOooo ..........................................................................................
Share this article :

1 komentar:

Legenda

BIOGRAFI PARA ULAMA

Santri KH. Ahmad Basyir
....................................................................................................
Santri KH. Abdul Karim
....................................................................................................
Santri KH. Mahrus Aly
....................................................................................................
Santri KH. Kholil Bangkalan
....................................................................................................
Santri KH. Mbah Yasin (Mbah Sukandar)
....................................................................................................

CERITA RAKYAT

Cerita Rakyat Roro Jonggrang Cerita Rakyat Roro Jonggrang
....................................................................................................
Cerita Rakyat Batu Gantung Cerita Rakyat Batu Gantung
....................................................................................................
Cindelaras Cerita Rakyat Cindelaras
....................................................................................................
Ikan Patin Cerita Rakyat Ikan Patin
....................................................................................................
Ikan Duyung Cerita Rakyat Ikan Duyung
....................................................................................................


 
Support : Kuasa Illahi | Juornal Wanita | Sang Kiai
Copyright © 2013. DUNIA PESANTREN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Modified by Dunia Santri
Proudly powered by Santri